آدرس فروشگاه : اصفهان، خ ابن سینا، جنب کوچه 28، فروشگاه عرشیان

تلفن : 03132507430